מנהל / רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל ( או בשמו הקודם מנהל מקרקעי ישראל) הוקם בעקבות חקיקה של הכנסת על מנת לנהל את אדמות המדינה אשר נחלקו לשלושה: אדמות בבעלות ממשלת ישראל, בבעלות רשות הפיתוח ואדמה בבעלות קרן קיימת לישראל. המנהל מטפל כיום ב כ- 93% משטח מדינת ישראל או ב כ- 22 מיליון דונם.

השוני בין אדמות רשות מקרקעי ישראל לבין אדמות פרטיות הינו שקרקעות אלו ניתנים בחכירה לתקופות קצובות ולא נמכרות לצמיתות.

חתימה על חוזה מול רשות מקרקעי ישראל מתבצעת באחד משני האופנים הבאים:

  • חוזה פיתוח – חוזה אשר נחתם מול רשות מקרקעי ישראל לתקופה של בדרך כלל 3 שנים על מנת שהחוכר יפתח את הקרקע לגביה נחתם חוזה הפיתוח ולאחר שהחוכר ממלא את התחייבויותיו, חותמים על חוזה חכירה לתקופה של 49/99 שנים.
  • חוזה חכירה – חוזה אשר נחתם מול רשות מקרקעי ישראל לתקופה קצובה המוגדרת בחוזה החכירה (בדרך כלל 49/99 שנים) וכן בחוזה מוגדרת מטרת החכירה (מגורים/תעשיה וכו’) וכן את הקיבולת המקסימלית המותרת לבניה (לדוגמא 160 מ”ר במקרים רבים בייעוד מגורים).

מהם דמי היתר ומתי נשלם?

דמי היתר הינו תשלום אחוז מסוים (בדרך כלל 31%) מההפרש בין שני מצבים (מצב קודם ומצב חדש) והוא משולם במקרים הבאים:

  • בבנייה מעבר לקיבולת הבניה המצוינת בחוזה החכירה (לדוגמא מצוין 160 מ”ר ואנו מעוניינים לבנות 195 מ”ר).
  • כאשר מבצעים שינוי ניצול וייעוד, כלומר או שינוי בייעוד המגרש (לדוגמא מלאכה במקום תעשיה) ואילו שינוי ניצול פירושו תוספת יח”ד במגרש מגורים או תוספת אחוזי בניה במגרשים בייעוד תעשייה, מלאכה או מלונאות.
  • כאשר מפצלים מגרש אחד למס’ מגרשים, ישולמו דמי היתר עבור המגרשים המתפצלים אך לא עבור המגרש המקורי (בתנאי שהמגרש המקורי מבונה וממשיך לשמש למטרה המקורית).

מהם דמי הסכמה ומתי נשלם?

דמי הסכמה הינם תשלום אשר נדרש החוכר לשלם בעת העברת זכויות החוכר לאחר. דמי ההסכמה אינם אחידים והם מהווים נגזרת מייעוד הקרקע ומושפעים מסוג החוזה שנחתם ודמי החכירה הראשוניים ששולמו.

כאשר בנכס שולמו דמי היוון, לא יידרש תשלום נוסף עבור דמי הסכמה בעת העברת זכויות החוכר.

מהם דמי חכירה ראשוניים?

דמי החכירה הראשוניים (דח”ר) כשמם הם, דמי החכירה אשר משולמים למנהל בערת רכישת זכויות החכירה ומהווים אחוז מסויים משווי הקרקע. קיימים סוגים שונים של דח”ר (0%, 40-80%, 66% ו- 91% אשר נקראים חוזים מהוונים). יתרת התשלומים עבור החוזה יתבצעו בתשלומים על ידי תשלום דח”ש אשר משתנים בהתאם לדח”ר הראשוניים ששולמו.

מהם דמי חכירה שנתיים?

דמי החכירה השנתיים (דח”ש) מהווים סוג של דמי שכירות שנתיים אשר משולמים למנהל עבור הזכות להשתמש בקרקע בהתאם לייעוד בו היא הוחכרה ע”פ חוזה החכירה.

מהם דמי היוון ומהו חוזה מהוון?

דמי היוון הינם סך התשלומים העתידיים למנהל עבור תקופה קצובה אשר משולמים בתשלום חד פעמי ומראש.

חוזה מהוון פרושו חוזה אשר שולם עבורו תשלום חד פעמי אשר פוטר אותו מתשלום דח”ש ומתשלום דמי הסכמה בעת העברת הזכויות בחוזה החכירה לאחר ומעניק “שקט נפשי” לחוכר.

מהו אישור זכויות?

אישור זכויות הינו אישור מהמנהל אשר מעיד על בעלי הזכויות בקרקע במועד בקשת האישור אך ורק לגבי תיקים אשר רישומם מתנהל במנהל ואשר אינם מתנהלים בלשכת רישום המקרקעין.

 השגות לרשות מקרקעי ישראל

על השומות השונות אשר מוציאה רשות מקרקעי ישראל (דמי היתר, דמי שימוש, וכו’) ניתן להגיש שומת השגה בתוך 60 יום מהיום שהגיע השומה אל החוכר (על גובה השומה ולא על עצם קיומה) וכדי להשיג על השומה נדרשת חוות דעת של שמאי מקרקעין מוסמך.

במידה ונפלה בשומה טעות טכנית או עובדתית בלבד, על המקבל להגיש בכתב לרשות בקשה לתיקון הטעות שנפלה בשומה בתוך 21 יום מהיום שקיבל את השומה.

לחברת “House-Value”  – שמאות מקרקעין ונדל”ן מניב ניסיון עשיר ומגוון בעריכת השגות למנהל בכל סוגי הדרישות ואנו נשמח להכין ולערוך עבורכם חוות דעת מקצועית אשר תפעל לטובתכם על מנת להפחית את התשלומים אותם אתם נדרשים לשלם.

במידה ולאחר עיון בשומה נמצא כי אין כדאיות ואין מקום להפחית בצורה משמעותית את התשלומים, אנו נודיע לכם זאת על מנת לחסוך מכם הוצאות מיותרות לשמאי.

לייעוץ והכוונה התקשרו ללא עלות וללא התחייבות: 073-7599567

קבלו ייעוץ ראשוני חינם

[]
1 Step 1
שם מלאyour full name
טלפוןyour full name
כתבו לנוmore details
0 /
Previous
Next

נגישות
Scroll Up
WhatsApp chat