חוות דעת לבית משפט/ חוות דעת מומחה

כאשר אנו נדרשים מסיבה זו או אחרת להמציא לבית משפט הוכחה לנזק או לחילופין, להעדר נזק בתחום המקרקעין, אנו נדרשים להביא עמנו חוות דעת מומחה של שמאי מקרקעין על מנת להוכיח את צדקת טענותינו.

במצב זה, יש לקחת בחשבון כי הצד השני בהליך, התובע או הנתבע, ימציא גם כן חוות דעת של מומחה מטעמו על מנת להוכיח את טענותיו.

לבחירת שמאי המקרקעין ישנה חשיבות מכרעת משום שכאשר מוגשת חוות דעת לבית משפט, היא  מוכרחה להיות מגובה באסמכתאות ובהסברים אשר יוכיחו את הטענות אותם העלינו בבית המשפט.

בעזרת הסברים מנומקים וחוות דעת איכותית אשר מצדדת בטענותינו, ניתן לסיים את ההליך המשפטי בצורה המיטבית עבורנו בין אם המדובר בקבלת פיצוי מקסימלי ובין אם המדובר בתשלום פיצוי מינימלי בגין תביעה נגדנו.

חוות הדעת לבית משפט יכולה להידרש במס’ רב של היבטים שונים כגון:

 • שווי הנכס במצבו או במצבים שונים (לאחר תמ”א, שווי הקרקע בלבד וכו’).
 • פירוק שיתוף (כגון גירושין) או תשלומי איזון בין שותפים בקרקע.
 • הערכת שווי דיירות מוגנת או את זכויות הבעלים בנכס התפוס על ידי דייר מוגן.
 • שווי נכס הנמכר במכירה מהירה כגון הוצאה לפועל.
 • נזקים שנגרמו לנכס בגין ליקויי בנייה.
 • ירידת ערך בנכס מסיבות שונות (פגיעה בפרטיות, פגיעה בנוף)
 • אומדן שווי דמי שכירות ראויים (לדוגמא כאשר מדובר באיחור במסירת דירה).
 • וכן מספר רב ומגוון של היבטים שונים.

מטרת חוות הדעת לבית משפט היא לעזור לשופט להבין את המקרה המובא בפניו על ידי קביעת השינויים בשווי הנכס בין שני המצבים של הנכס בהליך אשר מובא לפניו.

חוות דעת לבית משפט תכלול בתוכה בין היתר:

 • זיהוי הנכס ומיקומו.
 • מועד הביקור בנכס והמועד הקובע לשומה.
 • תיאור הנכס והסביבה.
 • הזכויות המוערכות (חכירה/בעלות).
 • המצב התכנוני של הנכס וייעודו.
 • מהי מטרת השומה (מה מתבקש השמאי לבדוק? לדוגמא שווי לפני נזק – ואחרי).
 • העקרונות והשיקולים שהובאו בחשבון בשומה.
 • שווי הנכס במצבים אשר נדרשו בשומה.
 • פירוט הנתונים וההתאמות שבוצעו.

מהאמור לעיל, ניתן להסיק כי מומלץ לפני הגשת חוות דעת לבית משפט להתייעץ עם משרד אשר מתמחה בעריכת חוות דעת לבית משפט.

לחברת “House-Value”  – שמאות מקרקעין ונדל”ן מניב ניסיון עשיר ומגוון בעריכת חוות דעת לבתי משפט בנושאי שווי מקרקעין וכן בדיקות רבות ומגוונות נוספות. ניסיון עשיר זה מוכיח את עצמו בכל פעם מחדש ומביא תוצאות מיטביות לטובת לקוחות המשרד.

לייעוץ והכוונה התקשרו ללא עלות וללא התחייבות: 054-8300333

 

קבלו ייעוץ ראשוני חינם

[]
1 Step 1
שם מלאyour full name
טלפוןyour full name
כתבו לנוmore details
0 /
Previous
Next

נגישות
Scroll Up
WhatsApp chat