דיירות מוגנת

זכויות דיירות מוגנת

דירות מוגנת הינה זכות במקרקעין, הנובעת מחוק הגנת הדייר (1972), אשר נוצר בזמן שליטת הבריטים ובפועל חוקק בשנת 1972 על ידי הכנסת ובא להסדיר את היחסים בין בעלי הנכסים לדיירים המוגנים בנכסים, ומטרתו הגנה על הדיירים מפני העלאת דמי השכירות ומפני פינוי.

מיהו דייר מוגן

  • מי שגר בנכס כשוכר לפני 1940 ולא שילם דמי מפתח, הופך להיות דייר מוגן בנכס.
  • דייר שגר בנכס לפני 20 באוגוסט 1968 ובחוזה השכירות לא מצוין שחוק הגנת הדייר לא חל עליו ולא שילם דמי מפתח. אם צוין שחוק הגנת הדייר חל עליו, זהו חוזה שכירות לכל דבר והוא אינו דייר מוגן.
  • דייר מוגן ששילם דמי מפתח לבעלים ומחזיק בפועל בנכס.
  • דייר מוגן שקיבל את הזכות מכוח סעיפים בחוק, למשל פטירה של דייר מוגן וכן מי שגר אתו בדירה והינו קרוב מדרגה ראשונה כגון: אשתו וילדיו, אזי הם הופכים למוגדרים במה שנקרא דיירים מוגנים בכפוף לסייגים בחוק. בנוסף החוק מונה מקרים שבהם הופך דייר בנכס לדייר מוגן במקום הדייר המוגן המקורי הרשום בהסכם.

דמי מפתח

תשלום ראשוני אותו שילם הדייר עבור שימוש בנכס ובו משולם שכר דירה מופחת משמעותית ביחס לדמי השכירות הכלכליים כפי שהיו משולמים בשוק המקרקעין בהנחה והיה נכס פנוי.

זכויות דייר מוגן

זכויות הדייר המוגן נובעות ממספר יתרונות כלכליים:

  • הגנה מפני פינוי ליתרת חיי הדייר המוגן.
  • תשלום דמי שכירות מופחתים בהשוואה לדמי שכירות כלכליים לנכס דומה בשוק החופשי.
  • חלק יחסי בדמי המפתח העתידיים בעת העברת הנכס לדייר מוגן אחר.
  • העברת זכויות הדייר המוגן לבני משפחה בכפוף לסייגים בחוק.

 דייר מוגן ושמאי מקרקעין

שמאות מקרקעין עוסקת בהערכות נכסים בדמי מפתח ובזכויותיהם של דיירים מוגנים, הערכות שווי זכויות הדייר המוגן נבחן ביתרון הכלכלי הנוצר לו, כלומר ההפרש הנחסך בין דמי שכירות המשולמים בשוק החופשי בהשוואה לדמי השכירות המופחתים המשולמים בפועל. את החיסכון שנוצר נהוג להוון לתקופה של 15 שנה אשר הינה התקופה המקובלת להחלפת דיירים מוגנים. כמו כן, כולל השווי את חלקו העתידי המהוון של הדייר במי מפתח שישולמו המהווים 60% מדמי מפתח מהוונים.

לחברת “House-Value”  – שמאות מקרקעין ונדל”ן מניב ניסיון עשיר ומגוון בעריכת חוות דעת להערכת שווי נכסים עם דיירים  מוגנים, הערכת שווי זכויות הבעלות בנכס המוגן, הערכת דמי מפתח ודמי פינוי, בדירות מגורים וכן בנכסים מסחריים.

לייעוץ והכוונה התקשרו ללא עלות וללא התחייבות: 073-7599567

 

קבלו ייעוץ ראשוני חינם

[]
1 Step 1
שם מלאyour full name
טלפוןyour full name
כתבו לנוmore details
0 /
Previous
Next

נגישות
Scroll Up
WhatsApp chat